Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì được hưởng lương hưu?

đóng bhxh bao nhiêu năm thì được lương hưu

Bảo hiểm xã hội tình nguyện là mẫu hình BHXH do Nhà nước doanh nghiệp mà người tham dự được lựa tìm mức đóng, phương thức đóng ưng ý mang thu nhập của mình. Vậy đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì được hưởng lương hưu? Cùng KU89.BET khám phá nhé!

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì được hưởng lương hưu?

Đóng bảo hiểm xã hội 20 năm trở lên thì được hưởng lương hưu. Như vậy, khi nghỉ việc, bạn với đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu. Bạn không nên cần đóng thêm bảo hiểm tình nguyện nữa.

Tuy nhiên, để được nhận lương hưu, bạn cần đủ tuổi theo từng giả dụ nêu trên, mức hưởng lương hưu phụ thuộc vào nam nữ và năm nghỉ hưu như quy định được trích dẫn ở trên.

Đóng bảo hiểm xã hội 1 năm được bao nhiêu?

Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP có quy định:

“Điều 8. Bảo hiểm xã hội 1 lần

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

 • 1,5 tháng mức bình quân lương lậu tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
 • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi;
 • Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân lương lậu tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Như vậy, nếu bạn bạn đóng BHXH từ năm 2014 trở đi và đóng được 01 năm thì mức hưởng BHXH 1 lần bằng 02 tháng mức bình quân lương bổng tháng đóng BHXH. Còn trường hợp bạn đóng trước năm 2014 thì mức hưởng BHXH một lần của bạn bằng 1,5 tháng mức bình quân lương bổng tháng đóng BHXH.

đóng bhxh bao nhiêu năm thì được lương hưu

Cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội tự nguyện?

Tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính như sau:

a) Người nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng mang 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau ấy cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối mang nam và 3% đối sở hữu nữ; mức tối đa bằng 75%;

b) Nữ nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng có 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;

c) Nam nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội theo bảng dưới đây, sau đấy cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội

Điều kiện hưởng lương hưu từ 01/01/2021 ai cũng nên biết

Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) quy định nâng cao tuổi nghỉ hưu của NLĐ theo lộ trình và bắt đầu thực hiện từ ngày 01/01/2021. Nên điều kiện hưởng lương hưu của NLĐ từ năm 2021 cũng sẽ có sự thay đổi.

Trường hợp lao động tham dự bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc

Theo điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 sửa đổi, bổ sung Điều 54 Luật BHXH 2014, người cần lao khiến việc trong điều kiện thông thường khi nghỉ hưu với đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc 1 trong các trường hợp sau đây:

 • Lao động nam đủ từ 60 tuổi 03 tháng, nữ đủ từ 55 tuổi 04 tháng vào năm 2021.

Sau đó, cứ mỗi năm nâng cao thêm 03 tháng đối có cần lao nam và 04 tháng đối có lao động nữ. Đến khi đủ 62 tuổi đối có cần lao nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối có cần lao nữ vào năm 2035 (theo khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019).

 • Lao động nam đủ từ 55 tuổi 03 tháng, nữ đủ từ 50 tuổi 04 tháng và sở hữu đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… (theo khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019).
 • Có đủ 15 năm làm cho công việc vỡ hoang than trong hầm lò, đủ từ 50 tuổi 03 tháng với nam và 45 tuổi 04 tháng sở hữu nữ,…

Mức hưởng lương hưu hàng tháng của cần lao đủ 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi (theo quy định trên) được tính bằng 45% mức bình quân lương lậu tháng đóng BHXH và tương ứng có số năm đóng BHXH (khoản 2 Điều 56 Luật BHXH 2014).

 • Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm.

Điều kiện hưởng lương hưu tối đa từ năm 2021
Theo quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng lương hưu tối đa của người lao động là 75%. Vậy, điều kiện hưởng lương hưu tối đa từ 2021 cần lao bắt buộc đáp ứng là gì?

đóng bảo hiểm xã hội bao lâu nhận lương hưu

Trường hợp cần lao tham dự bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc
Theo điểm a khoản một Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 sửa đổi, bổ sung Điều 54 Luật BHXH 2014, người cần lao làm việc trong điều kiện thông thường lúc nghỉ hưu sở hữu đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu trường hợp thuộc 1 trong những giả dụ sau đây:

 • Lao động nam đủ từ 60 tuổi 03 tháng, nữ đủ từ 55 tuổi 04 tháng vào năm 2021.

Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ. Đến lúc đủ 62 tuổi đối mang cần lao nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối sở hữu cần lao nữ vào năm 2035 (theo khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019).

 • Lao động nam đủ từ 55 tuổi 03 tháng, nữ đủ từ 50 tuổi 04 tháng và có đủ 15 năm khiến nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… (theo khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019).
 • Có đủ 15 năm khiến công tác khẩn hoang than trong hầm lò, đủ từ 50 tuổi 03 tháng sở hữu nam và 45 tuổi 04 tháng sở hữu nữ,…
Đọc Thêm :  JBO Vietnam - Cá cược thể thao và eSports

Mức hưởng lương hưu hàng tháng của lao động đủ 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi (theo quy định trên) được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng có số năm đóng BHXH (khoản 2 Điều 56 Luật BHXH 2014).

 • Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm.
 • Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Căn cứ theo quy định trên, mức hưởng lương hưu tối đa của cần lao tham gia BHXH nên là 75%. Do đó, người cần lao được hưởng lương hưu tối đa khi:

Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi, mức hưởng lương được tính là 45% tương ứng 15 năm đầu đóng BHXH. Cứ thêm mỗi năm sau đấy được tính thêm 2%. Vì vậy, điều kiện hưởng lương hưu tối đa năm 2021 của lao động nữ bắt buộc với đủ 30 năm đóng BHXH.

Năm 2021, mức hưởng lương hưu hàng tháng của cần lao nam là 45% tương ứng 19 năm đầu đóng BHXH, nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi, mức hưởng này tương ứng với 20 năm đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%. Do đó, lao động nam nghỉ hưu năm 2021 sở hữu đủ 34 năm đóng BHXH, nghỉ hưu từ năm 2022 có đủ 35 năm đóng BHXH sẽ được hưởng mức lương hưu tối đa 75%.

đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì được

Trường hợp người lao động tham gia BHXH tự nguyện

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 sửa đổi, bổ sung khoản một Điều 73 Luật BHXH 2014, điều kiện hưởng lương hưu năm 2021 của người tham gia BHXH tình nguyện là:

 • Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động như trên.
 • Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Mức hưởng lương hưu hàng tháng của cần lao tham dự đóng BHXH tự nguyện quy định tại khoản 2 Điều 74 Luật BHXH 2014: bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH và tương ứng sở hữu số năm đóng BHXH:

 • Lao động nam nghỉ hưu năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm.
 • Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.
 • Sau ấy cứ thêm mỗi năm, được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

đóng bhxh bao nhiêu năm thì được lương hưu

Như vậy, có thể thấy về điều kiện hưởng lương hưu tối đa, người lao động đóng BHXH tình nguyện cũng hao hao như người tham dự BHXH bắt buộc. Lao động nữ từ năm 2021 đáp ứng đủ 30 năm đóng BHXH, lao động nam nghỉ hưu năm 2021 bắt buộc đáp ứng đủ 34 năm đóng BHXH, nghỉ hưu từ năm 2022 bắt buộc đủ 35 năm đóng BHXH.

Trên đây là điều kiện hưởng lương hưu tối đa từ 2021 của người lao động. Có thể thấy, để hưởng lương tối đa là 75%, người cần lao nên đáp ứng đủ số năm đóng BHXH tương ứng có từng đối tượng lao động nam hoặc cần lao nữ.

Tra cứu bảo hiểm xã hội ở đâu?

Cách 1: Xem trên bìa sổ bảo hiểm xã hội

Như Quyết định 595 đã nêu ở trên, mã số bảo hiểm xã hội được diễn đạt ngay trên sổ bảo hiểm xã hội.

Trước đây, sổ bảo hiểm xã hội do người dùng cần lao giữ. Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2016 – ngày Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 mang hiệu lực thì người cần lao là người với bổn phận giữ và bảo quản sổ của mình (theo khoản 3 Điều 19).

Trong trường hợp, người lao động vẫn chưa được người tiêu dùng cần lao giao sổ để giữ thì mang thể tra cứu mã số bảo hiểm xã hội bằng những cách sau.

Cách 2: Xem trên thẻ bảo hiểm y tế

Ngoài thể hiện trên bìa sổ bảo hiểm xã hội, mã số bảo hiểm xã hội cũng sở hữu trên thẻ bảo hiểm y tế.

Mã số thẻ bảo hiểm y tế gồm 04 ô:

 • Ô thứ 1 gồm 02 chữ cái, là mã đối tượng tham gia BHYT.
 • Ô thứ 2 được ký hiệu bằng số (theo số vật dụng tự từ 1 – 5) là mức hưởng BHYT.
 • Ô thứ 3 được ký hiệu bằng số (từ 01 đến 99) là mã tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương, nơi phát hành thẻ BHYT.
 • Ô thiết bị 4 gồm 10 số tự nhiên, chính là mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia.

Như vậy, muốn biết mã số bảo hiểm xã hội của mình chỉ nên nhìn vào 10 số cuối trên thẻ bảo hiểm y tế, đó chính là mã số bảo hiểm.

Cách 3: Tra cứu trực tuyến

Bước 1: Truy cập https://www.baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx.

Bước 2: Nhập thông tin về Tỉnh/TP và Họ tên.

Trong đó:

 • Tỉnh/TP: là nơi đăng ký hộ khẩu
 • Họ và tên có thể gõ không dấu hoặc mang dấu.

Bước 3: Bấm tra cứu.

Sau lúc đã biết được mã số bảo hiểm xã hội, người cần lao có thể dễ dàng tra cứu quá trình tham dự bảo hiểm của mình.

Một số câu hỏi phố biến tương tác đến đóng bảo hiểm xã hội

Đóng bảo hiểm xã hội 21 năm mang rút một lần được không?

Căn cứ quy định tại khoản 1, điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP:

Đọc Thêm :  Tbab953 | Link vào Kubet không chặn 2023

“Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại Khoản một và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà mang đề nghị thì được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần giả dụ thuộc một trong những giả dụ sau đây:

 • Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;
 • Sau 1 năm mất việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và ko tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;
 • Ra nước bên cạnh để định cư;
 • Người đang bị mắc 1 trong các bệnh nguy hiểm tới tính mệnh như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang quá trình AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;”

Như vậy, người cần lao mang đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội xã hội nên thuộc 1 trong các ví như theo quy định trên mới đủ điều kiện hưởng. Theo như thông báo bạn cung cấp cho chúng tôi, bạn tham dự bảo hiểm xã hội được 21 năm 3 tháng, dù rằng mất việc được 1 năm nhưng giả dụ này của bạn sẽ ko được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần, vì bạn đã đóng BHXH trên 20 năm. Bạn sẽ được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm này để sau này đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí.

Kết luận:

Trường hợp của bạn thì bạn không thuộc một trong các trường hợp đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần theo quy định mà sẽ được bảo lưu công đoạn đóng cho đến khi đủ điều kiện nghỉ hưu.

Đóng bảo hiểm xã hội 8 năm được bao nhiêu tiền?

Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH đưa ra công thức chuẩn tính BHXH một lần:

Mức lương = (1,5 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH trước 2014) + (2 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH sau 2014)

Trong đó:

 • Thời gian đóng BHXH từ 01 – 06 tháng được làm tròn thành ½ năm, còn từ 07 – 11 tháng sẽ được khiến tròn thành một năm.
 • Trường hợp người lao động đóng BHXH tới trước ngày 01/01/2014 sở hữu những tháng lẻ thì các tháng này sẽ được chuyển vào giai đoạn đóng BHXH sau ngày 01/01/2014.
 • Mbqtl: Được định nghĩa là mức bình quân lương bổng đóng BHXH. Công thức tính Mbqtl như sau:
 • Mbqtl = (Số tháng đóng BHXH x Tiền lương tháng đóng BHXH x Mức điều chỉnh hàng năm)/ Tổng số tháng đóng BHXH.

đóng bhxh bao nhiêu năm thì được lương hưu

Đóng bảo hiểm xã hội 10 năm được bao nhiêu tiền?

Đóng bảo hiểm xã hội 10 năm được 151.533.000 đồng.

Khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau

“2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội

 • 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
 • 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.”

Theo quy định của pháp luật, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội.

Mặt khác, căn cứ vào quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 như sau:

“4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời kì đóng bảo hiểm xã hội sở hữu tháng lẻ thì từ 01 tháng tới 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng tới 11 tháng được tính là 1 năm.

Trường hợp tính tới trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 ví như thời kì đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì các tháng lẻ đấy được chuyển sang quá trình đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm cho căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.”

Như vậy, theo quy định của luật pháp đối chiếu với trường hợp của bạn, cách tính BHXH 1 lần khi Đóng được 10 năm  như sau:

 • Thời gian bạn đóng bảo hiểm trước năm 2014; bạn tham dự từ 10/2006 đến 10/2008 và từ 2/2009 tới 12/2013, tức là 7 năm. Do đó, bạn sẽ được hưởng 7 x 1,5 =10,5 tháng bình quân tiền lương
 • Thời gian đóng bảo hiểm sau năm 2014; bạn tham dự bảo hiểm xã hội từ 1/2014 tới hết 3/2016  và từ 5/2016 đến 7/2017, nghĩa là 3 năm 6 tháng. Như vậy, bạn sẽ được hưởng 3,5 x 2= 7 tháng bình quân tiền lương.

Bình quân lương bổng của bạn là:(710.000 x 9 tháng) + (759.700 x 6 tháng) + (856.000 x 10 tháng) + (2.000.000 x 12 tháng) + ( 2.500.000 x 18 tháng) +(3.500.000 x 17 tháng) + (5.600.000 x 12 tháng) + (6.000.000 x  4 tháng) + ( 10.000.000 x 6 tháng) + ( 23.000.000 x 5 tháng) + ( 24.200.000 x 14 tháng) + (26.000.000 x 13 tháng) / 126 tháng=  8.659.000 đồng.

Kết luận Hưởng lương hưu từ bảo hiểm

Bạn sẽ được nhận: (10,5 + 7) x 8.659.000 đồng = 151.533.000 đồng.

Tuy nhiên, số tiền trên chỉ là mức gần đúng vì lúc tính bình quân tiền lương, cơ quan BHXH sẽ nhân có hệ số trượt giá từng năm được quy định tại Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH để bảo đảm lợi quyền cho bạn.

Tin tức có thể bạn thích :

Xem nhanh : Gái Xinh Sexy Bên Giường Tập Thể Dục

Ngắm ảnh : Gái Xinh Khoe Đường Cong Với Đồ Công Sở

Trên đây là quy định của luật pháp về: Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì được hưởng lương hưu? Đừng quên theo dõi KU89.BET để cập nhật tin tức mới mỗi ngày nhé!

Đăng Ký Tài Khoản KU BET

Tham gia rộng rãi trò chơi kiếm tiền cộng những cung nhân xinh xắn chia bài, xóc đĩa , game xổ số

Trở lại Nhà mẫu KUBET đăng ký tham dự KU89 Trang tổng KU casino thuộc tập đoàn JZ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *